ӨСИ (өнүктүрүү саясат институту) тарабынан кайрымдуулук көрсөтүлдү