Жергиликтүү бюджет

Александровка айыл өкмөтүнүн 2020-жылга  бюджети – 20 868,5  (жыйырма миллион сегиз жүз алтымыш сегиз миң беш жүз) сомго бекитилген.

Жергиликтүү бюджеттин киреше бөлүгү төмөнкү киреше булактарынан түзүлөт:               

  

киреше салыгы              4635,0
бирдиктүү салык                290,0
милдеттүү патенттин негизиндеги салык                 180,0
ыктыярдуу патенттин негизиндеги салык                 3300,0
кыймылсыз мүлктүн салыгы           351,1
автоунаалардын салыгы                                      4630,0
короо жанындагы жерлердин салыгы                      262,4
айыл чарба багытындагы жер салыгы                   2181,2
айыл чарбага дайындалбаган жер салыгы               695,0
сатуудан түшкөн салык           1933,0
роялтиге салык   51,0
жерлерди бөлүштүрүү фондунун жерлеринин ижарасына акы 1860,0
бөлмөлөрдүн ижарасына акы       170,0
калк конуштарындагы  жерлердин ижарасына  акы   165,0
жайыт жерлерин колдонууга акы 60,2
акылуу көрсөтүлгөн кызматтан түшкөн каражат 920,0
таштандыларды чогултуу жана чыгаруу  5,5
Бардык кирешелер 20 868,5