Ченемдик укуктук актылар

Токтом №33 2022-жылдын 02-сентябры

24.09.22
Жерлерди колдонуу жана ижара төлөмү жөнүндө

Токтом №32 2022-жылдын 02-сентябры

24.09.22
Ичүүчү сууну пайдалануучулар коомдоштугунун иш аракети жана сууну колдонууга тариф жөнүндө

Токтом №31 2022-жылдын 15-августу

24.09.22
Александровка айыл аймагындагы жер тилкелерин которуу жөнүндө

Токтом №30 2022-жылдын 12-августу

24.09.22
Александровка айыл аймагындагы жер тилкелерин которуу жөнүндө

Токтом №29 2022-жылдын 12-августу

24.09.22
Александровка айыл аймагындагы жер тилкелерин которуу жөнүндө

Токтом №28 2022-жылдын 09-августу

16.08.22
Александровка айыл өкмөтүнүн муниципалдык менчигиндеги жер тилкелерин сатууга макулдук берүү жөнүндө

Токтом №27 2022-жылдын 09-августу

16.08.22
Александровка айылдык кеңешинин 2009-жылдын 10-ноябрындагы №77-Токтомуна өзгөртүү киргизүү жөнүндө

Токтом №26 2022-жылдын 02-августу

16.08.22
Акча каражаттарды жылдыруу жөнүндө

Токтом №21 2022-жылдын 15-июлу

16.08.22
Александровка айыл аймагынын жайытты пайдалануучулар бирикмесинин бюджетин бекитүү жөнүндө

Токтом №20 2022-жылдын 15-июлу

16.08.22
Александровка айыл өкмөтүнүн муниципалдык менчигиндеги жер тилкесин сатууга макулдук берүү жөнүндө