Ченемдик укуктук актылар

2023-жылдын 31-марты Токтом №75

29.04.23
Александровка айыл өкмөтүнүн укук бузуулар боюнча административдик комиссиясы жөнүндө

2023-жылдын 31-марты Токтом №74

29.04.23
Александровка айыл өкмөтүнүн карамагындагы жерлерин пайдалануу үчүн контурлар боюнча жер тилкелерине ижара акысын бекитүү жөнүндө

2023-жылдын 31-марты Токтом №73

29.04.23
Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондундагы жерлердин ижара акысына жеңилдетүү берүү жөнүндө

2023-жылдын 31-марты Токтом №72

29.04.23
Жайыт жерлерин пайдалуудан түшкөн акча каражаттардын 1/3 бөлүгүн жайыт пайдалануучулар бирикмесинин бюджетине кайтарып берүү жөнүндө

2023-жылдын 31-марты Токтом №70

29.04.23
"Эки тамчы суу" ичүүчү сууну керектөөчүлөрдүн айылдык коомдук бирикмесинин ичүүчү сууга тарифин бекитүү жөнүндө

2023-жылдын 31-марты Токтом №69

29.04.23
Айылдык коомчулктун инвестициялык ассоциациясы (АКИА) жөнүндө

2023-жылдын 31-марты Токтом №68

29.04.23
Александровка айылдык кеңешинин "Беш-Көрүк айылындагы бала бакчасынын жеңилдик төлөмдөрү жөнүндө" 2018-жылдын 19-февралындагы №44 токтомун жокко чыгаруу жөнүндө

2023-жылдын 19-январы Токтом №64

29.04.23
2023-жылга айылдын аймагындагы калктын аярлуу катмарына материалдык жардам берүүгө каражаттардын суммасын аныктоо жөнүндө

2023-жылдын 19-январы Токтом №57

29.04.23
Александровка айыл өкмөтүнүн 2023-жылга бюджеттик бөлүмдөрү боюнча штаттык тизмесин бекитүү жөнүндө

2023-жылдын 19-январы Токтом №55

29.04.23
Александровка айыл өкмөтүнүн бюджетинин 2023-жылга киреше жана чыгаша бөлүгүн бекитүү жөнүндө