Ченемдик укуктук актылар

2022-жылдын 30-сентябрындагы №37 токтому

28.12.22
Александровка айылдык кеңешинин 2019-жылдын 13-ноябрындагы №73 токтомуна өзгөртүү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө

2022-жылдын 23-декабрындагы №54 токтому

28.12.22
2023-жылга Александровка айыл аймагынын Жайыт пайдалануучулар бирикмесинин бюджетин бекитүү жөнүндө

2022-жылдын 23-декабрындагы №53 токтому

28.12.22
Александровка айыл аймагынын жайытты башка максаттарда пайдаланууга ижара акысын бекитүү жөнүндө

2022-жылдын 23-декабрындагы №52 токтому

28.12.22
"Эки тамчы суу" ичүүчү сууну керектөөчүлөрдүн айылдык коомдук бирикмесинин ичүүчү сууга болгон тарифин көтөрүү жөнүндө

2022-жылдын 23-декабрындагы №51 токтому

28.12.22
Александровка айыл аймагынын биргелешкен мониторинг жана баалоо тобунун өзгөрүлүшү жөнүндө

2022-жылдын 23-декабрындагы №50 токтому

28.12.22
2023-жылга Александровка айыл аймагынын социалдык-экономикалык өнүгүү планын бекитүү жөнүндө

2022-жылдын 23-декабры №49 токтому

28.12.22
2022-жылга Александровка айыл аймагынын бюджетинин киреше жана чыгаша бөлүктөрүн тактоо жөнүндө

2022-жылдын 23-декабрындагы №47 токтому

28.12.22
Александровка айыл аймагындагы жер тилкесинин максаттык багытын өзгөртүүгө макулдук берүү жөнүндө

2022-жылдын 23-декабрындагы №46 токтому

28.12.22
Айылдык кеңешинин 2022-жылдын 17-октябрындагы "Александровка айыл аймагындагы жер тилкелеринин максаттык багытын өзгөртүүгө макулдук берүү жөнүндө" №40 токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

2022-жылдын 23-декабрындагы №45 токтому

28.12.22
2023-жылга мүлк салыгын колдонууга киргизүү жөнүндө