Жаңылыктар

Конкурс на замещение вакантной административной муниципальных должностей

12.03.21
Александровский айыл окмоту в соответствии с Законом КР "О государственной гражданской службе и муниципальной службе" объявляет открытый конкурс на замещение вакантной административной муниципальных должностей.
ӨСИ (өнүктүрүү саясат институту) тарабынан кайрымдуулук көрсөтүлдү

ӨСИ (өнүктүрүү саясат институту) тарабынан кайрымдуулук көрсөтүлдү

04.07.20
"Элдин үнү жана ЖӨБ органдарынын жоопкерчилиги:бюджеттик процесс" долбоору Швейцария Өкмөтү тарабынан Швейцариянын Өнүктүрүү жана Кызматташтык агенттиги аркылуу каржыланып, Өнүктүрүү саясат институту социалдык коргоодо турган үй-бүлөлөргө, көп балалууларга, майыптарга жалпысынан 243 үй-бүлөгө материалдык жардам көрсөтүлдү.
Ишмердигин 25-майда баштаган объекттерге коюлган талаптар

Ишмердигин 25-майда баштаган объекттерге коюлган талаптар

28.05.20
Тестовая новость (кырг)

Тестовая новость (кырг)

24.06.17
Краткое описание тестовой новости (кырг)