2023 - жылдын 13 - сентябрында Александровка айыл аймагындагы көрнөк- жарнактарды, жеке ишканалардын аталыштарын мамлекеттик тилде жазылышын, тышкы көрүнүшүн ирээтке келтирүү боюнча айыл өкмөтүнүн комиссиясы тиешелүү иш - чараларды жүргүздү.