2023 - жылдын 27 - июлунда Москва райондук администрациясында социалдык контракт алуучулардын 1 - конференциясына Александровка айыл аймагынын социалдык контракт алуучулары да катышышты.