Москва райондук мамлекеттик администрациясы тарабынан түзүлгөн комиссия У.Садалиевдин жетекчилиги алдында бүгүн 2023 - жылдын 6 - апрелинде Крупский айылындагы Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2022 - жылдын 31 - майындагы №291 токтому менен б