Александровка айыл аймагында аймактын жарандарынын катышуусунда арык, каналдарды тазалоо иштери жүрүп жаткан учурлар.

25 Марта 2023

Александровка айыл аймагында аймактын жарандарынын катышуусунда арык, каналдарды тазалоо иштери жүрүп жаткан учурлар.

Александровка айыл аймагында 2023 – жылга карата вегетация убагында дыйкандарды сугат суусу менен өз убагында камсыз кылуу максатында аймактын жарандарынын катышуусунда арык, каналдарды тазалоо иштери жүрүп жаткан учурлар.