Бүгүн 2022-жылдын 27-сентябры Александровка жана Садовое айыл өкмөтүнүн активи Өнүктүрүү саясаты институтунун өкүлдөрү жана Швейцариядан келген донорлор менен "Жарандардын үнү жана ЖӨБ органдарынын отчеттуулугу: бюджеттик процесс"Долбоорунун алкагында жол