АЛЕКСАНДРОВКА АЙЫЛ ӨКМӨТҮНҮН ИЧКИ РЕЗЕРВИНЕ УЛУК КЫЗМАТ ОРДУ ЖАНА КЕНЖЕ КЫЗМАТ ОРДУ БОЮНЧА АЧЫК СЫНАК ЖАРЫЯЛОО ЖӨНҮНДӨ