Александровка айыл өкмөтүнүн ички резервине улук кызмат орду жана кенже кызмат орду боюнча ачык сынак жарыялоо жөнүндө