Жаңылыктар

ӨСИ (өнүктүрүү саясат институту) тарабынан кайрымдуулук көрсөтүлдү

ӨСИ (өнүктүрүү саясат институту) тарабынан кайрымдуулук көрсөтүлдү

04.07.20
"Элдин үнү жана ЖӨБ органдарынын жоопкерчилиги:бюджеттик процесс" долбоору Швейцария Өкмөтү тарабынан Швейцариянын Өнүктүрүү жана Кызматташтык агенттиги аркылуу каржыланып, Өнүктүрүү саясат институту социалдык коргоодо турган үй-бүлөлөргө, көп балалууларга, майыптарга жалпысынан 243 үй-бүлөгө материалдык жардам көрсөтүлдү.
Ишмердигин 25-майда баштаган объекттерге коюлган талаптар

Ишмердигин 25-майда баштаган объекттерге коюлган талаптар

28.05.20
Тестовая новость (кырг)

Тестовая новость (кырг)

24.06.17
Краткое описание тестовой новости (кырг)