Александровка айыл өкмөтүнүн башчысы Н.Султаналиев жаш дүйнө чемпиону Тянгубер Рамазан Шамильевичти куттуктады.