Ченемдик укуктук актылар

2023-жылдын 31-январындагы №67 токтому

17.02.23
Александровка айыл аймагында үй-бүлөлүк салтанаттарды жана өлгөндү эске алуу ырым-жырымдарын өткөрүүнүн тартиби жөнүндөгү Жобосуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

2023-жылдын 19-январындагы №66 токтому

17.02.23
Айыл аймагынын аймагында көрктөндүрүү, жашылдандыруу, тазалыкты сактоо боюнча эрежелерин бекитүү жөнүндө

2023-жылдын 19-январындагы №65 токтому

17.02.23
Александровка айылдык кеңешинин
2023-жылга иш планын бекитүү жөнүндө

2023-жылдын 19-январындагы №63 токтому

17.02.23
2022-жылы Александровка айыл аймагындагы оор турмуштук
абалда болгон балдар боюнча аткарылган иштер жөнүндө

2023-жылдын 19-январындагы №62 токтому

17.02.23
Александровка айыл өкмөтүнө автоматташтырылган
маалыматтык системасы боюнча мамлекеттик ыйгарым укуктарды берүү жөнүндө келишимин бекитүү жөнүндө

2023-жылдын 19-январындагы №61 токтому

17.02.23
Александровка айыл өкмөтүнө трансформатордук подстанция орнотууга түбөлүк колдонууга жер тилкесин берүү жөнүндө

2023-жылдын 19-январындагы №60 токтому

17.02.23
Жеке менчиктеги жер тилкелеринин максаттык багытын
өзгөртүүгө макулдук берүү жөнүндө

2023-жылдын 19-январындагы №59 токтому

17.02.23
Биргелешкен мониторинг жана баалоо боюнча
тобунун иш планын бекитүү жөнүндө

2023-жылдын 19-январындагы №58 токтому

17.02.23
Александровка айыл өкмөтүнүн 2023-жылга
муниципалдык менчик реестрин бекитүү жөнүндө

2023-жылдын 19-январындагы №56 токтому

17.02.23
Айыл өкмөтүнүн башчысынын Александровка айыл аймагынын
2022-жылга социалдык-экономикалык өнүгүүсүнүн отчету жөнүндө