Ченемдик укуктук актылар

Токтом №124 2021-ж 6-апрели

01.11.21
Арендалык жеңилдиктерди берүү жөнүндө

Токтом №123 2021-ж 6-апрели

01.11.21
Бюджеттин калдыктары боюнча кошумча сметаны бекитүү жөнүндө

Токтом №122 2021-ж 18-марты

01.11.21
Александровка айыл аймагынын ЖПКнун (Жайыт пайдалануучулар коомунун) 2021-жылга бюджетин бекитүү жөнүндө

Постановления №49 от 11.01.2019 года

03.11.20

Постановления №33 от 14.09.2018 года

03.11.20

Постановления №31 от 14.09.2018 года

03.11.20

Постановления №26 от 11.07.2018 года

03.11.20

Постановления №21 от 20.06.2018 года

03.11.20

Постановления №19 от 18.04.2018 года

03.11.20

Постановления №18 от 18.04.2018 года

03.11.20